Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Державний навчальний заклад

"Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича"

м. Біла Церква,
вул. Архипа Люльки, 9А

тел.: (04563) 6-24-88
         (04563) 6-24-74

Навчально-виробнича робота

Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється на підставі Закону України "Про освіту", Закону України "Про професійно-технічну освіту", Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, Статуту училища та інших нормативних і навчально-методичних документів.
Це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.
В училищі створені належні умови для повноцінного навчально-виробничого процесу:
- 10 обладнаних навчальних кабінетів профтехциклу;
- 7 навчально-виробничих майстерень;
- 5 лабораторії;
- 2 навчально-практичних центри.

Їх оснащення відповідає вимогам державних стандартів, робочих навчальних планів і програм, санітарно-технічним нормам, вимогам охорони праці та пожежної безпеки. При цьому забезпечення професійно-практичної підготовки учнів інструментами, матеріалами, спецодягом складає 98%; навчально-методичною літературою – 85%, інструкційними та технологічними картами з кожної професії – 95%.
Матеріально-технічна база училища постійно оновлюється. Протягом останніх трьох років оновлено:
- кабінет спецтехнології будови технічного обслуговування та ремонту автомобіля;
- кабінет зварювальних технологій;
- кабінет матеріалознавства;
- лабораторію з технічного обслуговування автомобіля;
- кабінет з будови і експлуатації автомобільного крана;
- кабінет спецтехнології кухарів.

Головне в нашій роботі сьогодні - це підготовка висококваліфікованих робітників із високою професійною підготовкою, з сьогоднішнім мисленням, знанням інноваційних виробничих технологій, які б були здатні творити на новому устаткуванні за новими вимогами праці.
Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної практики і проводиться в навчально-виробничих майстернях та на підприємствах міста і району.
З підприємствами укладено договори на проходження виробничого навчання та виробничої практики з усіх професій і подальшим працевлаштуванням на цих підприємствах.
Усі форми професійно-практичної підготовки учнів здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг з метою виконання плану виробничої діяльності.

В училищі в учнів формують вміння та навички, які б у майбутньому дозволили їм зайняти активну життєву позицію, підприємницьке ставлення до праці, пошук творчого вирішення проблем і здатності до їх реалізації.
Графік проведення предметних тижнів
Графік проведення відкритих уроків