Департамент освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад "Білоцерківське
професійно-технічне
училище
ім. П.Р.Поповича"

Система виховної роботи в училищі

…“Не зашкодь ” (а отже, “дай молодим те,
в чому вони відчувають нагальну потребу,
 щоб стати незалежними
 і спроможними робити свій вибір”)…
                                                                                                             Карл Поппер

Наше училище покликане стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально - виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій внесок у національно - культурне відродження України, у розбудову держави.
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив училища, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:
       - визнання того, що училище - навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та  забезпечувати освітні потреби міста та країни;
       - училище має бути конкурентноздатним та престижним, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
 
Вирішуючи  завдання виховання підростаючого покоління училище  забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості учня.
На сьогодні ми маємо реальні підтвердження успіхів своєї праці у багатьох напрямах.
Важливе місце у системі виховної діяльності училища посідає управління навчально - виховним процесом.
 
Створений системний підхід до управління процесом виховання.
Виховна робота в училищі здійснюється повсюдно, якщо вчитель може у кожній маленькій справі побачити велику мету, якщо він живе життям дітей. Тобто, виховна функція полягає в організації діяльності з переведення загальнолюдських цінностей у свідомість і досвід поведінки учнів, крізь вияв власного ставлення вчителя, організацію життєдіяльності дітей. Зрештою метою виховання є самовиховання учнів, тобто спонукання його до самопізнання, до керування своїм розвитком.
Виховна система нашого училища – це складна психолого - соціопедагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя учнів, різноманітну діяльність і спілкування за межами училища. Училище працює у творчій співдружності з багатьма закладами міста та району.
Колектив училища зацікавлений у позитивному розвитку особистості учня . Ось чому викликає тривогу збільшення кількості дітей з девінантною поведінкою. Корекційно - виховна робота об’єднує зусилля адміністрації, соціальної служби, керівників груп.
Виховна робота нашого училища передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною особистістю.
Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання , у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання . 

Новини

23.02.2022

Продуктивний педагог – продуктивний урок детальніше »

22.02.2022

Зварник – маг вогню і металу детальніше »

21.02.2022

Токарна справа – це справжнє ремесло і навіть мистецтво детальніше »

16.02.2022

Хочеш бути класним токарем – приходь до нас! детальніше »

14.02.2022

Безпека в інтернеті детальніше »Корисні посилання

 
 
 
 
 

Контактна інформація

09109
вул. Карбишева 9А,  
м.Біла Церква, 
Київська обл. 

Телефон: (04563) 6-24-88
Факс: (04563) 6-24-74
E-mail: 5ptu@ukr.net


ВГОРУ